dimecres, 20 de juliol del 2016

EXPOSICIÓ SANTES

Com cada mes sortim de la residéncia per visitar algún museu, exposició o
acte de Mataró.
Com que s'acosten les Santes aprofitem per visitar l'asposició de Fotografies que fan a l'ateneu del carrer Bonaire.
En aquesta ocasió exposa las fotografies en Romuald Gallofré, el mataroní
ha inmortalitzat els auténtics protagonistes de Les Santes, ja sigui els que
la fan possible particularment en l'organització dels actes.
Com també els que la gaudexan de ple.
A dalt de l'ateneu estan exposats també Els Gegants del Carnaval de Solsona.
La burla i la irreverencia són la tónica de la festa de Carnestoltes, peró per
viuere's dels altres primer s'ha deviure's d'un matex, els solsonins és una cosa que han sebut fer: burlar'se del seu nom, burlar`se de les seves autoritats i sobretot burlar'se de la festa més grossa de la Ciutat,fins aleshores: la Festa Mjor.


ELS GEGANTS DEL CARNAVAL DE SOLSONA

La Festa Major de Solsona té com a plat fort un folckore amb més de tres-cents anys d'istoria a l'asquena. Uns elements únics tant per la seva bellesa
i equilibri com per la sevatradició. I és per preservar aquesta última que aquests gegants estan regit per per un estricte protocol que marca amb precisió i minuciositat les aparicions d'aquests, els ballets, les dates, en resum, fixa i limita tot alló referent amb aquestes figures.
Carnaval: burlar-se d'aquests element tant estimats i de gran tradició gegantera que gaudeix la ciutat tot creant uns gegants totalment contraris als "oficials", anomenats per alguns, i que no son regits per norma, solament per la gresca.

La manifestació gegantera dins el Carnaval s'iniciá des del primer any, on las autoritats anaren a rebre el Carnestoltes acompanyats d'un gagant de procedéncia particular. Posteriorment s'iniciá la creació de peces própies per a la fésta: la primera fou una Vaqueta que ballá pels carrers de la ciutat per primera vegada el 1972. El 1974 crearen quatre gegants ( sátira els gegants de laVint-i-Quatrena) que dansaren durant molts carnavals. Peró,
aquesta expressió gegantera, arribá al seu punt culminant l'any 1978 on el Manel Casserras, mestre que havia eleborat els anteriors gegants, creá la
peça més famosa i important; el Gegant Boig. Aquest fou un gegant diferent a tots el creats fins aleshores: era un gagant geperut, panxut i calb
(tot el contrari del Gegant Vell (imatge de la festa Major) tot ell ferm, bell,esvelt i erecte,) la seva cara era grotesca i es burlava de tothom qui el mirava, peró el fet destacableés que fou dotat d'uns braços articulats que en ballar al compás del BUFI repartexen garrotades a tort i a dret tot animant a la gent a ballar amb ell. Des d'aquella fita creació de nous elements fou imparable, creant una nova peça cada any, fins crear un lluït repertiri i ú
únic a Catalunya: el 1979 aparagué un voluptuosa senyora que es casá amb ell, la geganta Boja, el 1980 nasqué l'ereu, el Mocós i el 1982 la filleta (clavada al seu pare), la Gegenteta, formant així la familia més boja de tot

Catalunya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada